Bộ công tác Gật gù, gầu xúc

Tải và tâm tải
(kg/mm)
ModelSố xi lanhTải trọng
(tấn)
2000/5002CS1112 – 2.5
2000/5003CS1113
4000/5004CS1124 – 4.5
4000/5005CS1125